منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.1.13
 • نسخه: 10.2.1.13
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.0.31
 • نسخه: 10.2.0.31
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.6.7
 • نسخه: 2.6.7
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.0
 • نسخه: 2021 15.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۵ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۲۲ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.2
 • نسخه: 4.5.2
 • حجم: 304 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0.6 CR2
 • نسخه: 9.0.6 CR2
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 7.17
 • نسخه: 7.17
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.6
 • نسخه: 14.6
 • حجم: 1.98 GB