توضیحات اپلیکیشن


macOS Mojave

سرانجام اپل جدیدترین سیستم عامل خود یعنی macOS Mojave را به صورت رسمی روانه Mac app Store کرد. Sierra که نام رشته‌ کوهی در اسپانیاست بر روی ویژگی‌ های Continuity، iCloud و قابلیت‌ های اساسی مک است. ویژگی جدید macOS Mojave قابلیت نمایش تصویر در تصویر درست شبیه به آی‌ پد پرو در مک‌ بوک یا مک شما میباشد. دستیار هوشمند محبوب سیری سرانجام به مک می‌ آمد. سیری می‌تواند در یافتن فایل‌ ها، پاسخ به سوالات، پخش موسیقی، ارسال پیام مفید باشد

ویژگی‌های اپلیکیشن


The macOS Mojave 10.14.6 update improves the stability and reliability of your Mac.

This update:

• Makes downloaded issues available in the My Magazines section of Apple News+, both online and offline

• Adds all publications in Apple News+, including newspapers, to the catalog at the top of the News+ feed

• Adds the ability to clear downloaded magazine issues in Apple News+ by selecting History > Clear > Clear All

• Addresses an issue which prevents creation of a new Boot Camp partition on iMac and Mac mini with Fusion Drive

• Resolves an issue that may cause a hang during a restart

• Resolves a graphics issue that may occur when waking from sleep

• Fixes an issue that may cause fullscreen video to appear black on Mac mini

• Improves file sharing reliability over SMB

اسکرین‌شات‌های اپلیکیشن


  • ScreenShot1
  • ScreenShot2
  • ScreenShot3
  • ScreenShot4
  • ScreenShot5