منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.48.0
 • نسخه: 16.48.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.1.13
 • نسخه: 10.2.1.13
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.12
 • نسخه: 4.4.12
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.0.31
 • نسخه: 10.2.0.31
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.0
 • نسخه: 2021 18.0
 • حجم: 4.62 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.0
 • نسخه: 2021 15.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 21.001.20145
 • نسخه: 21.001.20145
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.25
 • نسخه: 2017.25
 • حجم: 260 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.11
 • نسخه: 4.4.11
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.8
 • نسخه: 3.13.8
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Camtasia 2020.0.13
 • نسخه: 2020.0.13
 • حجم: 570 MB