منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Xcode 14.3
 • نسخه: 14.3
 • حجم: 7.15 GB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Xcode 14.2
 • نسخه: 14.2
 • حجم: 7.15 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator 2023 v27.0
 • نسخه: 2023 v27.0
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۱۴ مرداد, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion 22H2 Tech Preview
 • نسخه: 22H2 Tech Preview
 • حجم: 670 MB
منتشرشده در ۸ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.353 arm64
 • نسخه: 2022 22.0.353 arm64
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Media Encoder 2022 22.2 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2 arm64
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Audition 2022 22.2.0 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2.0 arm64
 • حجم: 493 MB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe InCopy 2022 17.1.0 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 2022 17.1.0 arm64
 • حجم: 850 MB
منتشرشده در ۵ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator 2022 26.0.3 – arm64 + Crack
 • نسخه: 2022 26.0.3 - arm64
 • حجم: 850 MB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.315
 • نسخه: 2022 22.0.315
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 83.2
 • نسخه: 83.2
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۸ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Infuse PRO 7.3.1
 • نسخه: 7.3.1
 • حجم: 66 MB