منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: OmniGraffle Pro 7.18.5
 • نسخه: 7.18.5
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Snagit 2021.3.0
 • نسخه: 2021.3.0
 • حجم: 204 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.1.0
 • نسخه: 6.1.0
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72
 • نسخه: 72
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.48.0
 • نسخه: 16.48.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.2
 • نسخه: 71.2
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.1
 • نسخه: 2020.1
 • حجم: 97 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.24.9
 • نسخه: 1.24.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.7.9
 • نسخه: 7.7.9
 • حجم: 141 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Winclone Pro 9.0
 • نسخه: 9.0
 • حجم: 21 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.1.13
 • نسخه: 10.2.1.13
 • حجم: 281 MB