منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Xcode 10.2.1
  • نسخه: 10.2.1
  • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.5
  • نسخه: 10.14.5
  • حجم: 6.1 GB