منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.15
 • نسخه: 2.6.15
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TG Pro 2.47
 • نسخه: 2.47
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: BetterTouchTool 3.344
 • نسخه: 3.344
 • حجم: 23.97 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 55 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.11.2
 • نسخه: 2.11.2
 • حجم: 164 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.17
 • نسخه: 5.17
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop for Mac Business Edition 15.1.3
 • نسخه: 15.1.3
 • حجم: 245 MB
منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB
منتشرشده در ۱۶ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Power Manager 5.4.5
 • نسخه: 5.4.5
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.16.13
 • نسخه: 1.16.13
 • حجم: 17 MB